Beviltiškų skolų nurašymas

Beviltiškų skolų nurašymas – tai procesas, kurio metu kreditorius surenka informaciją apie įsiskolinimo beviltiškumą ir gauna teisę, įsiskolinimą pripažinus beviltišku, susigrąžinti sumokėtus pelno mokestį ir pridėtinės vertės mokestį. Tokiu atveju, kreditorius net iš beviltiškų skolų turi galimybę atgauti dalį įsiskolinimą sudarančios sumos.


PROCESAS

Proceso metu įrodinėjamas asmens skolos ar jos dalies beviltiškumas, pastangos tai skolai susigrąžinti. Įrodžius skolos beviltiškumą atsiranda teisinis pagrindas nemokėti mokesčių nuo tam tikros sumos, įtrauktos į įmonės balansą. Skolų pripažinimą beviltiškomis reglamentuoja 2002 02 11 LR Finansų ministro įsakymu Nr. 40 (toliau – įsakymas) patvirtinta „Skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymo bei beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo tvarka“ ir pastarosios pakeitimai patvirtinti 2007 03 06 LR Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-099.

Įsakymas nurodo, jog skolų nurašymui būtinas dviejų sąlygų išpildymas:

1. Teisės laikyti skolą beviltiška įrodymas;

2. Pastangų susigrąžinti skolų sumoms įrodymas.

Tik įvykdžius abi sąlygas leidžiama beviltiškas skolų sumas buhalteriškai iš pelno nurašyti į nuostolius ir tokiu būdu nemokėti mokesčių nuo tos sumos. 

Skolų „nurašymo“ procesas susideda iš dviejų etapų:

  1. visų pirma, yra nustatoma ar kreditorius turi teisę jam skolingo asmens skolą laikyti beviltiška, kitaip tariant, išsiaiškinama ar yra teisinis pagrindas tam tikrą skolą pripažinti beviltiška. Įsakymas nurodo konkretų sąrašą aplinkybių, kurioms esant įgyjama minėta teisė ir kokie dokumentai tai įrodo;

  2. turint reikiamus įrodymus, jog kreditorius turi teisę asmens skolą laikyti beviltiška, pradedamas antras skolų nurašymo etapas – pastangų susigrąžinti skolą įrodinėjimas. Šiuo atveju įsakymas taip pat aiškiai nurodo sąrašą aplinkybių ir jas patvirtinančių dokumentų, kurie įrodo, kad skolą buvo mėginta susigrąžinti.

NAUDA
Kreditorius, pripažinęs skolininko skolas beviltiškomis turi teisę susigrąžinti valstybei sumokėtą PVM mokestį, t.y. 21 procentą, o taip pat įtraukęs šį įsiskolinimą į sąnaudas ir priskyręs šią sumą ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, gali susimažinti mokėtiną pelno mokestį.
Susisiekite su mumis

Jeigu turite prašymų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kitų prašymų, klausimų, pretenzijų ar tiesiog norite išreikšti savo nuomonę, kviečiame susisiekti su mumis paspaudus žemiau esantį mygtuką ir užpildyti užklausos formą.